Bedste økologiske måltidskasser

måltidskasser fundet

X

Go Green Måltidskassen
1 person(er) / 3 dag(e)
Fra 288 kr.
Økologisk
Valgfrie dage
Just Heat Kassen
1 person(er) / 3 dag(e)
Fra 319 kr.
Økologisk
Valgfrie dage
Go Green Måltidskassen
1 person(er) / 4 dag(e)
Fra 368 kr.
Økologisk
Valgfrie dage
Go Green Måltidskassen
2 person(er) / 3 dag(e)
Fra 430 kr.
Økologisk
Valgfrie dage
Just Heat Kassen
2 person(er) / 3 dag(e)
Fra 489 kr.
Økologisk
Valgfrie dage
Go Green Måltidskassen
3 person(er) / 3 dag(e)
Fra 504 kr.
Økologisk
Valgfrie dage
Go Green Måltidskassen
2 person(er) / 4 dag(e)
Fra 552 kr.
Økologisk
Valgfrie dage
ØKO80 2 voksne
2 person(er) / 4 dag(e)
Fra 560 kr.
Økologisk
Faste ugedage
Just Heat Kassen
3 person(er) / 3 dag(e)
Fra 609 kr.
Økologisk
Valgfrie dage
Go Green Måltidskassen
3 person(er) / 4 dag(e)
Fra 616 kr.
Økologisk
Valgfrie dage

Skær ned på det uønskede med økologiske måltidskasser

Med økologiske måltidskasser får du mere af det gode, og mindre af det dårlige. Grøntsager, frugter, kød og kolonialvarer er fremstillet uden brug af sprøjtegift i dyrkningen eller fodringen, og grænseværdierne overvåges nøje.

Sprøjtegift bør ikke kun undgås for dit eget helbreds skyld, men også for miljøets skyld. Det er ad flere omgange påvist at sprøjtegifte siver ned til grundvandet og ledes ad vandløb til søer, hvor det bundfældes og ødelægger de lokale vandmiljøer.

Der er derfor mange gode grunde til at vælge økologiske måltidskasser, og heldigvis er der mange af dem.

Med økologiske måltidskasser får du blandt andet:

 • Nul sprøjtegift og pesticidrester i frugt og grønt.
 • Kød fra dyr, der har fået økologisk foder.
 • Bedre dyrevelfærd.
 • Færre tilsætningsstoffer i forarbejdede madvarer.
 • Bevarelse af naturen.
 • Ingen gensplejsede råvarer.

Fakta om økologisk frugt og grønt

Når frugt og grønt bærer det røde Ø-mærke, betyder det at de er underlagt streng kontrol af danske myndigheder.

Der stilles således krav til at danske virksomheder, som enten producerer, forarbejder, pakker og/eller mærker de økologiske varer, lader sig registrere og kontrollere af danske myndigheder. På den måde sikres det, at virksomhederne overholder reglerne og udelukkende producerer varer der ligger under de officielle grænseværdier på området.

Udover det danske Ø-mærke, har EU også et økologimærke. Disse madvarer er kontrolleret og produceret efter retningslinjerne i EU’s økologiforordning, og danner altså en fælles standard i hele EU.

Virksomheder under Fødevarestyrelsens økologi-kontrol er angivet med kodenummeret DK-ØKO-100.

Det er desuden et krav, at mærkning med produktets oprindelse sker på én af disse måder:

 • EU-jordbrug
 • Ikke-EU jordbrug
 • EU/ikke-EU jordbrug
 • “Landenavn” + jordbrug (Eksempelvis dansk jordbrug)

Når frugt og grønt dyrkes og høstes i økologiske jordbrug, er der mange strenge krav og retningslinjer til måden det gøres på.

Overordnet set gælder følgende regler:

 • Gensplejsning er ikke tilladt
 • Sprøjtegifte må ikke benyttes
 • Virksomheder skal lade sig kontrollere af myndighederne

Fakta om økologisk kød

Økologisk kød er mere end blot dyr, der har indtaget økologisk foder. Der stilles nemlig også strenge krav til dyrevelfærden og måden dyrene behandles på, så når du spiser økologisk kød har dyret både haft en sundere kost, mere plads at bevæge sig på, og i det hele taget en tilværelse tættere på deres naturlige adfærd.

Det økologiske dyrehold får således mere frihed og mulighed for at se dagens lys, således at de kan bevæge sig rundt og følge flere af deres naturlige instinkter. Dette er et privilegium som ikke-økologiske kun har ringe muligheder for at nyde godt af, og deres almene velbefindende er således ikke på samme høje niveau.

En anden fordel er desuden at mange tilsætningsstoffer er forbudt i den økologiske produktion, hvilket betyder at forarbejdede kødprodukter såsom pålæg, pølser og lignende har et mere naturligt udseende, holdbarhed og konsistens.

Økologisk kød betyder følgende:

 • Højere trivsel blandt dyreholdene
 • Naturlig vækst
 • Mindre behov for adfærdsregulering og heraf færre følgesygdomme
 • Bedre plads
 • Økologisk foder
 • Mindre “sminke” i kødprodukter

Fakta om økologiske kolonialvarer

Økologiske kolonialvarer dækker over alt fra mel til syltetøj på glas. Det er således forarbejdede fødevarer, som du finder på hylderne i dit lokale supermarked

Blandt disse varer indgår økologiske råvarer i produktionen, og dette skal altid angives på varedeklarationen.

Typisk er der nogle grænseværdier for hvor stor andel af råvarerne der skal være økologiske, før det røde Ø-mærke må påsættes. Så hvis det røde Ø-mærke er påsat, kan du altså være sikker på at størstedelen af råvarerne er dyrket i økologiske jordbrug.

Fakta om Ø-mærket

Det danske Ø-mærke udmærker sig ved kun at kunne gives til virksomheder, der er registrerede og kontrollerede af de danske myndigheder.

Det betyder at alle virksomheder, som dyrker, producerer, forarbejder og/eller pakker økologiske varer i Danmark, er underlagt den samme strenge kontrol.

Ø-mærket betyder følgende for os, for dyrene og for naturen:

 • Jordens frugtbarhed forbedres
 • Omkringliggende plante- og dyreliv skånes for sprøjtegifte
 • Øget dyrevelfærd
 • Strenge krav til medicinering af dyr
 • GMO-frit landbrug

Økologi er godt for miljøet

Når du køber økologi, viser du omsorg for miljøet. Det gælder uanset om du køber en pose mel eller et stykke kød med økologi-mærkat påsat, da det uanset type har stor betydning for aftrykket på miljøet.

Måltidskasser med økologiske ingredienser betyder således, at leverandørerne har gjort sig umage for at mindske deres individuelle aftryk på den omkringliggende natur.

Ved at spise økologisk undgår du ligeledes en masse tilsætningsstoffer, genmodificerede afgrøder og sprøjtegifte, og dyrene behandles markant bedre end ved konventionel produktion.

Når du vælger en økologisk måltidskasse, er alt arbejdet gjort for dig – og du slipper derfor for selv at skulle på jagt efter de gode økologiske madvarer.